"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Blanketter

Här finner du blanketter och annan information. Blanketter för inlämning kan du fylla i och sedan skriva ut för att lägga dem i ett kuvert och skicka till oss. Vad gäller köanmälan kan du även göra denna direkt från vår hemsida, klicka på menyn "köanmälan", andra från höger.
Om du saknar någon blankett som du tycker borde ligga här, tveka inte att höra av dig.

Här kan du fylla i köanmälan digitalt innan du skriver ut den och postar. Det går även att göra en anmälan direkt via hemsidan.

Önskar du fritids och barnomsorg, fyll i , skriv ut och skicka in denna blankett.

Här finner du lite mer information om oss och vår samarbetspartner Montessoriförskolan Tjädern. Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss.

Behöver du lämna inkomstuppgift till fritids, fyll i, skriv ut och lämna denna blankett på skolan.

Fyrkappans klagomålsrutiner

Vid uppsägning av fritidshemsplats, fyll i, skriv ut och lämna denna blankett på skolan.

När ni får ändrade fritidstider kan ni fylla i schemat och lämna in på skolan.

Önskar ni ert barn ledigt från skolan? Fyll i blanketten och lämna till rektorn.

Läs våra stadgar.

Gren
Gren 2