"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Blanketter

Här finner du blanketter och annan information. Blanketter för inlämning kan du fylla i och sedan skriva ut för att lägga dem i ett kuvert och skicka till oss. Vad gäller köanmälan kan du även göra denna direkt från vår hemsida, klicka på menyn "köanmälan", andra från höger.
Om du saknar någon blankett som du tycker borde ligga här, tveka inte att höra av dig.

Här kan du fylla i köanmälan digitalt innan du skriver ut den och postar. Det går även att anmäla sig direkt via hemsidan, se menyvalet ”köanmälan”

Blanketten lämnas till mentor eller rektor

Information om vad försäkringen täcker vid olycksfall och vad vårdnadshavare ska göra.

Fyrkappans likabehandlingsplan. Reviderad för 18/19 tillsammans med föräldrarna

Ta del av våra stadgar

Hur skall du gå till väga om du vill klaga?

Lämnas till fritids

Lämnas till fritids

Lämnas till styrelsen via fritids.

Gren
Gren 2