"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

123834996_797662720782967_4234383038146951144_n

Gren
Gren 2