"Jag tycker det är bra att ha lektioner med olika åldrar, jag kan lära de yngre och jag lär mig av att lära dem" - Elev årskurs 4

Fyrkappans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsår 18-19, reviderad

Gren
Gren 2