"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Köanmälan

Välkommen att ställa ditt barn i kö !
Fyll i uppgifterna och klicka på skicka.
Vi behandlar alla köanmälningar personligen och skickar ett mottagarkvitto. Då det inte är automatiserat kan det dröja någon dag innan du mottar ett kvitto, ditt anmälningsdatum kommer däremot alltid vara det datum anmälan är inskickad.

Fyrkappans intagningsordning

Till F-klass:
Vi tillämpar syskonförtur
Första ködatum

Till Grundskolan:
F-klassen
Syskonförtur
Första ködatum

GDPR
Din integritet är viktigt för oss. Alla personliga uppgifter hanteras med största försiktighet och lagras endast om det behövs, t.ex för att möjliggöra ett rättvist kösystem.
Du kan när som helst kontakta oss för borttagandet av dina/era uppgifter.
Inga uppgifter delas med 3:dje part, om inte lagen kräver det eller personligt godkännande getts specifikt för ändamålet.

Gren
Gren 2