"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Fritids

Till skolan hör ett fritidshem som har öppet före och efter skoltid. Det serveras frukost och mellanmål till de barn som är på fritids. På lovdagar har fritids öppet hela dagen.
Under fritidstiden väljer barnen själva vad de vill göra; leka fritt eller delta i de aktiviteter som erbjuds.

Fyrkappans fritidshem strävar efter att stödja barnen i deras utveckling samt erbjuda en meningsfull fritid. För att uppnå detta har vi en verksamhet som innehåller olika aktiviteter. Vi erbjuder även läxhjälp vid behov och har ett nära samarbete med skolan.

Vi på fritids har fritidsråd en gång i månaden för att barnen skall få vara med och påverka verksamheten men även så att barnen skall få en god möjlighet att förmedla hur de trivs.

På fritids har vi fri lek men även pedagogledda aktiviteter så som utedagar, lekdagar, specialpyssel och fredagsmys. Vi arbetar både i inne och utemiljö, allt för att ge barnen olika möjligheter, fysisk och mental stimulans.

Då och då gör vi utflykter och på loven när det ofta är lite färre barn försöker vi se till att ordna lite lovkänsla även på fritids.

På fritids är alla tillsammans, men det finns utrymme för att smyga iväg om man så önskar.

På Fritids möts barnen av Fredrik, Emelie, Markus, Sofie, Mateusz, & Milla. Det går bra att maila direkt till fritids på fritids@fyrkappan.se

Vad vill Du göra idag?
Gren
Gren 2