"Jag tycker det är bra att ha lektioner med olika åldrar, jag kan lära de yngre och jag lär mig av att lära dem" - Elev årskurs 4

TÄNKA

T rygghet
Ä rlighet
N yfikenhet
K unskap
A nsvar

Styrelsen har arbetat fram de värdegrunder skolan skall arbeta efter. Dessa ord leder Styrelsen och Skolan i sitt arbete. Vi önskar alla att barnen som går här skall känna, uppleva och lära enligt dessa ord och vi arbetar alla, styrelse, pedagoger och elever i denna riktning. I ärlighetens namn är det så att den sista bokstaven A för ansvar är tillagd då elever i arbetet med TÄNK påpekade att det minsann borde stå TÄNKA eftersom de har ett stort eget ansvar i sitt arbete med planering och utförandet av arbete. Och, vi har ju alla ett ansvar, att ge barnen det bästa vi kan.

Sagt och gjort, demokrati i allra högsta grad, sedan 2014 är det TÄNKA vi alla har i vårt dagliga arbete och filosofi.

Njut av naturen så ofta du kan
Gren
Gren 2