"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Kontakt

Här på vår hemsida ger vi en övergripande information, kanske har du lite mer djupgående frågor eller rent ut av vill komma och hälsa på.

Ta gärna kontakt med oss:
Tf Rektor                          0735-41 35 93

Skola & Fritids              0417-215 25
Fritids                              072-402 06 22
personalrum åk F-3      072-402 06 21
Brunius åk 4-6               072-402 06 23

E-post vår TF rektor: jana.jarvis@fyrkappan.se

E-post till vår skola: montessori@fyrkappan.se

E-post till vårt fritids: fritids@fyrkappan.se

E-post till vår skolsköterska: pia@craftus.se

Skicka brev:
Montessoriskolan Fyrkappan
Lövestadbyaväg 15-3
275 71 Lövestad

Har du frågor du vill ställa till Styrelsen kan du kontakta

Personalansvarig (tjänstledig ordförande):     jana.jarvis@fyrkappan.se

Kassör: carl.styrelsen@fyrkappan.se

Sekreterare: emeliestyrelsen@fyrkappan.se

Vice Ordförande: sandra.styrelsen@fyrkappan.se

Ledamot: johanna.styrelsen@fyrkappan.se

Ledamot: bianca.styrelsen@fyrkappan.se


Gren
Gren 2