"Jag tycker det är bra att ha lektioner med olika åldrar, jag kan lära de yngre och jag lär mig av att lära dem" - Elev årskurs 4

Styrelsen

Montessoriskolan Fyrkappans styrelse består av föräldrar som väljs på årsstämman varje år.  Ledamöter väljs på ömsom 1 och 2 år för att förhindra en hundraprocentig föryngring på ett år.
Styrelsens medlemmar:

Jana Jarvis, Ordförande & Personalansvarig

Emelie Persson, Kassör

Ylva Witt, Ledamot

Henrik Gavelin, Sekreterare

Anna Branten, Ledamot

Styrelsen träffas i regel en gång varje månad. Vår rektor sitter med för att förmedla verksamhetens utveckling. Styrelsen har en skyldighet att hålla sig ajour med det regelverk som omger skolväsendet och uppdraget som arbetsgivare. Styrelsen sätter upp skolans mål och riktlinjer och är som huvudman ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen ansvarar även för att fixardagar kommer till stånd där föräldrarna hjälper till med diverse praktiska arbeten.

Gren
Gren 2