"Jag känner mig oerhört trygg med att mina barn får bästa möjliga undervisning och spenderar skoldagen i en bra och positiv miljö" - Förälder till barn i årskurs 2 och 5.

Styrelsen

Montessoriskolan Fyrkappans styrelse består av föräldrar som väljs på årsstämman varje år.  Vi arbetar aktivt för att möjliggöra att föräldrar från alla årskurser är med i styrelsen. Styrelsen genomför styrelsemöten cirka en gång i månaden.

Styrelse efter årsmötet 2024.

Carl Lindell, Ordförande

Sandra Rottek, Vice ordförande

Emelie Persson, Sekreterare

Johanna Ellberg, Kassör

Bianca Nejdebring, Ledamot

Dan Persson, Ledamot

Fredrik Malm Möller, Suppleant

Louise Lindell, Suppleant

Styrelsen träffas i regel en gång varje månad. Vår rektor deltar för att förmedla läget vid skolan och verksamhetens utveckling. Styrelsen har en skyldighet att hålla sig ajour med det regelverk som omger skolväsendet och uppdraget som arbetsgivare. Styrelsen verkar under tystnadsplikt och man beslutar gemensamt om vilken information som kan/bör spridas vidare. Styrelsen sätter upp skolans långsiktiga mål och riktlinjer och är som huvudman ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen ansvarar även för att fixardagar kommer till stånd där föräldrarna hjälper till med diverse praktiska arbeten. Den pedagogiska verksamheten under läsåret styr och ansvarar rektor för.

Gren
Gren 2