"Jag känner mig oerhört trygg med att mina barn får bästa möjliga undervisning och spenderar skoldagen i en bra och positiv miljö" - Förälder till barn i årskurs 2 och 5.

Styrelsen

Montessoriskolan Fyrkappans styrelse består av föräldrar som väljs på årsstämman varje år.  Ledamöter väljs på ömsom 1 och 2 år för att förhindra en hundraprocentig föryngring på ett år.
Styrelsens medlemmar:

Jana Jarvis, Ordförande & Personalansvarig

Emelie Persson, Kassör

Annika Field, Sekreterare

Ylva Witt, Ledamot

Henrik Gavelin, Ledamot

 

Styrelsen träffas i regel en gång varje månad. Vår rektor sitter med för att förmedla verksamhetens utveckling. Styrelsen har en skyldighet att hålla sig ajour med det regelverk som omger skolväsendet och uppdraget som arbetsgivare. Styrelsen sätter upp skolans mål och riktlinjer och är som huvudman ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen ansvarar även för att fixardagar kommer till stånd där föräldrarna hjälper till med diverse praktiska arbeten.

Gren
Gren 2