"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Styrelsen

Montessoriskolan Fyrkappans styrelse består av föräldrar som väljs på årsstämman varje år.  Vi arbetar aktivt för att möjliggöra att föräldrar från alla årskurser är med i styrelsen. Styrelsen genomför styrelsemöten cirka en gång i månaden.

Emelie Persson, Sekreterare

Sandra Rottek, Ledamot

Carl Lindell, Ordförande

Bianca Nejdebring, Ledamot

Johanna Ellberg, Kassör

Louise Lindell, Suppleant

Styrelsen träffas i regel en gång varje månad. Vår rektor sitter med del av tiden för att förmedla verksamhetens utveckling. Styrelsen har en skyldighet att hålla sig ajour med det regelverk som omger skolväsendet och uppdraget som arbetsgivare. Styrelsen verkar under tystnadsplikt och man beslutar gemensamt om vilken information som kan/bör spridas vidare. Styrelsen sätter upp skolans mål och riktlinjer och är som huvudman ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen ansvarar även för att fixardagar kommer till stånd där föräldrarna hjälper till med diverse praktiska arbeten. Den dagliga verksamheten styr och ansvarar rektor för.

Gren
Gren 2