"Jag tycker det är bra att ha lektioner med olika åldrar, jag kan lära de yngre och jag lär mig av att lära dem" - Elev årskurs 4

Skolan

Ett av Fyrkappans kännetecken är att eleverna arbetar i åldersblandade grupper. De yngre eleverna genomför sin undervisning i Fyrkappanhuset och de äldre eleverna i Bruniushuset. Grupperna delas upp pedagogiskt så att all undervisning kan anpassas efter varje enskild elevs kapacitet och behov. Fyrkappan är en liten trygg skola i en vacker bymiljö med ett tydligt fokus på en harmonisk studiesituation. Vi följer den fastställda läroplanen men använder montessoripedagogikens arbetssätt för att möjliggöra för varje elev att nå läroplanens mål. Vi prioriterar läsförståelse och logiskt tänkande inom samtliga ämnen.

IMG_0395

På Fyrkappan stöttar vi varandra – det gör oss starka

En skoldag på Montessoriskolan Fyrkappan

Klockan 8.00 börjar skoldagen och först på schemat står ofta tyst läsning som följs av ett montessoripass under huvuddelen av förmiddagen. På montessoripasset arbetar eleverna med sin planering och med sitt montessorimaterialet.

Efter lunchen har eleverna ytterligare ett lektionspass. Oftast genomför vi undervisningen i de praktiska ämnena på eftermiddagen. Många av våra elever har skolskjuts och skoldagen anpassar vi  till skolskjutstiderna. Skoldagen slutar kl. 14 förutom måndagar då eleverna i F-klass, 1:an, 2:an och 3:an slutar kl. 12.00 och de äldre eleverna sluta kl. 14.

Idrott

Under vinterhalvåret har vi idrottsundervisningen i Lövestads sporthall, Östra Färshallen. Under sommarhalvåret har vi oftast  idrottsundervisningen utomhus på Lövestads idrottsplats.

Slöjd

Eleverna har slöjd i våra egna lokaler från och med årskurs 3. Under vissa perioder och åldrar vävs även slöjden in i montessoripassen och kopplas samman med de teoretiska studierna.

Hemkunskap

Vi har två hemkunskapskök på skolan där eleverna delas upp i mindre grupper. Allt som tillagas och bakas njuter sen eleverna av på fritids eller i slutet av lektionen.

Övrigt

Vi uppmärksammar barnens födelsedagar med deras födelsedagsberättelser, en tidslinje med bild och text som familjerna skrivit. Berättelsen visas och läses upp i gruppen och vi sjunger tillsammans för födelsedagsbarnet.

Gren
Gren 2