"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Skolan

Ett av Fyrkappans kännetecken är att barnen arbetar i åldersblandade grupper. De grupper som finns idag är 1-2, 3 och F-klass som huserar i Fyrkappanhuset och 4-5 samt 6 som håller till i Bruniushuset. Dessa grupper är våra basgrupper som sedan blandas och omgrupperas utefter dagens arbetspass, barnens kapacitet och behov. Fyrkappan är en liten trygg skola i en vacker bymiljö. Vi följer den vanliga läroplanen men använder montessoripedagogikens arbetssätt.

IMG_0395

På Fyrkappan stöttar vi varandra – det gör oss starka

En vanlig skoldag på Fyrkappan

Klockan 8:00 börjar skoldagen och först på schemat står ofta tyst läsning som följs av ett montessoripass som varar mellan två till tre timmar. På montessoripasset arbetar eleverna med sin planering och med montessorimaterialet. Under passet väljer barnen själv när de ska ta fruktpaus.

Efter lunchen, som levereras till oss från Passion Event, har barnen samling och lektion. I den mån det går lägger vi de praktiska ämnena på eftermiddagen. Då många av våra elever åker med skolbussarna anpassar vi dagarnas sluttid efter dessa och skoldagen slutar 14.00 förutom måndagar då barnen i F-klass, 1:an, 2:an och 3:an slutar kl. 12.00 och de äldre barnen går till 14.00.

Idrott

Under vinterhalvåret har vi idrott i Lövestads sporthall, Östra Färshallen. Under sommarhalvåret har vi idrottsundervisningen utomhus på Lövestads idrottsplats.

Slöjd

Barnen har slöjd i våra egna lokaler från och med årskurs 3. Under vissa perioder och åldrar vävs även slöjden in i montessoripassen och blandas upp med det teoretiska arbetet.

Hemkunskap

Vi har två stycken hemkunskapskök på skolan där barnen delas upp i mindre grupper och arbetar med ämnet. Mycket av det som produceras äts sedan på fritids eller i slutet av lektionen.

Övrigt

Vi uppmärksammar barnens födelsedagar med deras födelsedagsberättelser, en tidslinje med bild och text som familjerna skrivit. Berättelsen visas och läses upp i gruppen och vi sjunger tillsammans för födelsedagsbarnet.

Gren
Gren 2