"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Ett föräldrakooperativ

Montessoriskolan Fyrkappan drivs som ett föräldrakooperativ där medlemmarna representeras av en Styrelse. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och öppen för alla. Fyrkappan är inte vinstdrivande och eventuella överskott går direkt tillbaks till verksamheten. Vi är medlemmar i Montessoriförbundet och MER.

Ett föräldrakooperativ innebär att vi föräldrar har större möjlighet att påverka våra barns vistelse i skolan. Det innebär också att vi rent praktiskt hjälper till. Bland annat har vi två fixardagar per termin där vi träffas och jobbar med allt som kan tänkas behövas så som storstädning, målning, häck klippning eller annat som barnen eller pedagogerna har önskat. Tillsammans ser vi till att de har bästa möjliga arbetsmiljö och lekytor.

Styrelsen för en regelbunden kommunikation med föräldrar och barn för att på så vis ge alla en möjlighet att göra sin röst hörd. Styrelsen väljs vid årsmötet och alla föräldrar som är medlemmar i föreningen har möjlighet att anmäla sitt intresse.

Gemensam lunch som avslut på en fixardag
jiiou
Gren
Gren 2