"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Höstterminen 2019

Nu är höstterminen igång. 

Vänskap är viktigt på Fyrkappan. Därför fortsätter vi vårt arbete med vänskapsgrupper under höstterminen. Eleverna är indelade i fyra åldersblandade grupper där vi utvecklar det sociala samspelet med olika övningar och aktiviteter. Eleverna i årskurs 6 utgör skolans trygghetsteam och de genomför olika insatser, för att stärka gemenskapen och tryggheten inom skolan.

 

Läsåret 19/20

Enstaka lediga platser

Pga utflyttning från kommunen har vi enstaka platser kvar till förskoleklassen. Om ni är nyfikna på vår verksamhet eller önskar börja hos oss, slå en signal eller skicka ett mail till vår rektor (alternativt till vår ordförande) med era kontaktuppgifter.

Årets tema: Ärlighet

TÄNKA är en sammanfattning av skolans fem målområden: Trygghet, Ärlighet, Nyfikenhet, Kunskap och Ansvar. Varje år koncentrerar vi oss särskilt på ett av dessa områden. Läsåret 2019/20 är det dags för Ärlighet.

På Fyrkappan värderar vi ärlighet högt. Att vara ärlig innebär att vara sann, både i relation till andra och till sig själv. Ärlighet visar sig i hur vi talar och hur vi agerar, hur vi bemöter och kommunicerar. 

Ärlighet ska inte ha som mål att vara kränkande eller orättvis. Det är viktigt att komma ihåg då vi vill skapa en miljö där alla barn utvecklas och lär sig optimalt utifrån sin egen potential.

Gren
Gren 2