"Jag känner mig oerhört trygg med att mina barn får bästa möjliga undervisning och spenderar skoldagen i en bra och positiv miljö" - Förälder till barn i årskurs 2 och 5.

Höstterminen 2018

Nu planerar vi för höstterminen. 

Vänskap är viktigt på Fyrkappan. Därför kommer vi fortsätta vårt arbete med vänskapsgrupper under höstterminen. Eleverna är indelade i fyra åldersblandade grupper där vi utvecklar det sociala samspelet med olika övningar och aktiviteter.

Positiva projekt

Under läsåret har vi med ekonomiskt bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen 1826 genomfört Positiva Projekt.

Vänskapsgrupperna har legat till grund för att stärka sammanhållning och trivsel på skolan.  Med hjälp av projektpengarna har vi kunnat genomföra både en heldag på skridskor i Höör och en bowlingaktivitet i Ystad, för alla elever på skolan. Det var fantastiska dagar som blev mycket uppskattade och som stärkte målet för hela projektet.

Bli elev på Fyrkappan

Funderar ni på att flytta till Lövestad med omnejd?

Om ni vill veta mer om oss och vår skola kontakta gärna rektor Kurt Westlund 0761-610727 eller på 0417-21525 eller maila oss på montessori@fyrkappan.se

Ni är alltid välkomna på besök, boka en tid så visar vi stolt upp vår fina skola.

Vill ni göra en köanmälan klicka på fliken Köanmälan

 

Årets tema: Trygghet

TÄNKA är en sammanfattning av skolans fem målområden: Trygghet, Ärlighet, Nyfikenhet, Kunskap och Ansvar. Varje år koncentrerar vi oss särskilt på ett av dessa områden. Läsåret 2018/19 är det återigen dags för Trygghet. Att få känna att man utvecklas och lär sig ger  trygghet. Samtidigt måste tryggheten finnas där för att man ska kunna lära sig och dessutom trivas. Vi på Fyrkappan vill att eleverna ska lära sig att respektera varandra och ha nolltolerans mot mobbning. Vi kommer därför att tillsammans med eleverna se över vilka regler och rutiner som ska gälla. Vår likabehandlingsplan (Plan mot diskriminering och kränkande behandling) förnyas och vi kommer att ha en kväll gemensamt med föräldrarna, så vi får deras synpunkter innan vi fastställer den. Samarbetet med föräldrarna är A och O för att bygga en trygg gemenskap för alla.

 

Gren
Gren 2