"Jag känner mig oerhört trygg med att mina barn får bästa möjliga undervisning och spenderar skoldagen i en bra och positiv miljö" - Förälder till barn i årskurs 2 och 5.

Höstterminen 2018

Nu pågår höstterminen. 

Vänskap är viktigt på Fyrkappan. Därför kommer vi fortsätta vårt arbete med vänskapsgrupper under höstterminen. Eleverna är indelade i fyra åldersblandade grupper där vi utvecklar det sociala samspelet med olika övningar och aktiviteter. Eleverna i årskurs 6 utgör skolans trygghetsteam och de kommer att utbilda alla andra elever, för att stärka gemenskapen och tryggheten inom skolan.

Positiva projekt

Även detta läsår får vi ekonomiskt bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen 1826 för Positiva Projekt. 

För att stärka sammanhållning och trivsel på skolan ska vi genomföra aktiviteter med barnen.  Vädret kan komma att påverka vilka aktiviteter vi kommer att välja. Barnen är med och väljer.

 Fyrkappan för Musikhjälpen

Alla har rätt att funka olika!

Det är något vi arbetar med varje dag här på skolan! Under de närmaste veckorna jobbar hela föreningen, barn, föräldrar, personal och styrelse, med att samla in så mycket pengar som möjligt till Musikhjälpen.

Hjälp oss hjälpa!

Längst ned hittar du vår QR-kod som leder direkt till Fyrkappans Musikhjälpenbössa, skänk en slant!

2 december hittar du oss i Sjöbo där vi säljer diverse ting samt ordnar ponnyridning.

7 december kan alla barn mellan 6-12 år komma på Disco i Lövestad, se mer under bilder.

Ni kan när som helst donera i vår bössa, gå till Musikhjälpen och sök efter Fyrkappan eller använd vår QR kod nedan.

Fyrkappans Musikhjälpen bössa

TACK!

Årets tema: Trygghet

TÄNKA är en sammanfattning av skolans fem målområden: Trygghet, Ärlighet, Nyfikenhet, Kunskap och Ansvar. Varje år koncentrerar vi oss särskilt på ett av dessa områden. Läsåret 2018/19 är det återigen dags för Trygghet. Att få känna att man utvecklas och lär sig ger  trygghet. Samtidigt måste tryggheten finnas där för att man ska kunna lära sig och dessutom trivas. Vi på Fyrkappan vill att eleverna ska lära sig att respektera varandra och ha nolltolerans mot mobbning. Vi kommer därför att tillsammans med eleverna se över vilka regler och rutiner som ska gälla. Vår likabehandlingsplan (Plan mot diskriminering och kränkande behandling) förnyas och gemensamt med föräldrarna har vi en kväll i september, fått deras synpunkter, som lade sista pusselbiten innan vi beslutade om planens innehåll. Samarbetet med föräldrarna är A och O för att bygga en trygg gemenskap för alla.

 

Gren
Gren 2