"Jag känner mig oerhört trygg med att mina barn får bästa möjliga undervisning och spenderar skoldagen i en bra och positiv miljö" - Förälder till barn i årskurs 2 och 5.

Höstterminen 2018

Nu pågår höstterminen. 

Vänskap är viktigt på Fyrkappan. Därför kommer vi fortsätta vårt arbete med vänskapsgrupper under höstterminen. Eleverna är indelade i fyra åldersblandade grupper där vi utvecklar det sociala samspelet med olika övningar och aktiviteter. Eleverna i årskurs 6 utgör skolans trygghetsteam och de kommer att utbilda alla andra elever, för att stärka gemenskapen och tryggheten inom skolan.

Positiva projekt

Under läsåret 17-18 har vi med ekonomiskt bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen 1826 genomfört Positiva Projekt. Nu söker vi nya medel.

Vänskapsgrupperna har legat till grund för att stärka sammanhållning och trivsel på skolan.  Med hjälp av projektpengarna har vi kunnat genomföra både en heldag på skridskor i Höör och en bowlingaktivitet i Ystad, för alla elever på skolan. Det var fantastiska dagar som blev mycket uppskattade och som stärkte målet för hela projektet.

 15 års kalas!

har firats den 20 september

Fyrkappan

som fyller 15 år

Vi firade med roliga aktiviteter och mycket gott, bland annat hoppborg och popcorn!

Klockan 17.00 presenterades vår 15 meter långa tårta som barn, föräldrar och pedagoger hade bakat! 

 

Årets tema: Trygghet

TÄNKA är en sammanfattning av skolans fem målområden: Trygghet, Ärlighet, Nyfikenhet, Kunskap och Ansvar. Varje år koncentrerar vi oss särskilt på ett av dessa områden. Läsåret 2018/19 är det återigen dags för Trygghet. Att få känna att man utvecklas och lär sig ger  trygghet. Samtidigt måste tryggheten finnas där för att man ska kunna lära sig och dessutom trivas. Vi på Fyrkappan vill att eleverna ska lära sig att respektera varandra och ha nolltolerans mot mobbning. Vi kommer därför att tillsammans med eleverna se över vilka regler och rutiner som ska gälla. Vår likabehandlingsplan (Plan mot diskriminering och kränkande behandling) förnyas och gemensamt med föräldrarna har vi en kväll i september, fått deras synpunkter. Samarbetet med föräldrarna är A och O för att bygga en trygg gemenskap för alla.

 

Gren
Gren 2