"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Vårterminen 2019

Nu pågår vårterminen. 

Vänskap är viktigt på Fyrkappan. Därför kommer vi fortsätta vårt arbete med vänskapsgrupper under höstterminen. Eleverna är indelade i fyra åldersblandade grupper där vi utvecklar det sociala samspelet med olika övningar och aktiviteter. Eleverna i årskurs 6 utgör skolans trygghetsteam och de genomför olika insatser, för att stärka gemenskapen och tryggheten inom skolan.

Positiva projekt

Även detta läsår får vi ekonomiskt bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen 1826 för Positiva Projekt. 

För att stärka sammanhållning och trivsel på skolan ska vi genomföra aktiviteter med barnen.  Vädret kan komma att påverka vilka aktiviteter vi kommer att välja. Barnen är med och väljer.

 Fyrkappan för Musikhjälpen

Alla har rätt att funka olika!
Före jul engagerade sig barn och föräldrar för att samla in pengar till Musikhjälpen. Den 14 december åkte de ålder barnen med lärare till Lund och överlämnade strax under 16 000kr till musikhjälpen.
Tack till er alla som bidrog till detta!

Årets tema: Trygghet

TÄNKA är en sammanfattning av skolans fem målområden: Trygghet, Ärlighet, Nyfikenhet, Kunskap och Ansvar. Varje år koncentrerar vi oss särskilt på ett av dessa områden. Läsåret 2018/19 är det återigen dags för Trygghet. Att få känna att man utvecklas och lär sig ger  trygghet. Samtidigt måste tryggheten finnas där för att man ska kunna lära sig och dessutom trivas. Vi på Fyrkappan vill att eleverna ska lära sig att respektera varandra och ha nolltolerans mot mobbning. Vi kommer därför att tillsammans med eleverna se över vilka regler och rutiner som ska gälla. Vår likabehandlingsplan (Plan mot diskriminering och kränkande behandling) förnyas och gemensamt med föräldrarna har vi en kväll i september, fått deras synpunkter, som lade sista pusselbiten innan vi beslutade om planens innehåll. Samarbetet med föräldrarna är A och O för att bygga en trygg gemenskap för alla.

 

Gren
Gren 2