"Jag känner mig oerhört trygg med att mina barn får bästa möjliga undervisning och spenderar skoldagen i en bra och positiv miljö" - Förälder till barn i årskurs 2 och 5.

Entreprenöriellt lärande

Coachande samtal

Under läsåret 2016/2017 jobbar vi med entreprenöriellt lärande där vi får handledning av KR Education, ett konsultbolag från Malmö. Detta förhållningssätt är helt i linje med enligt Lgr-11 och innebär att vi utmanar barnen att arbeta med problemlösning, kritiskt tänkande, självständigt arbete och kreativitet. Eleverna ska få möjlighet att få kontakt med de arbetsplatser som finns i närmiljön. Vi lär oss att genomföra coachande samtal. Denna samtalsmodell är ett konstruktivt sätt att samtala och innebär en tydlig struktur i ett samtal.

Köanmälan

Intresserad av vår skola?

Om ni vill veta mer om oss och vår skola kontakta oss gärna på 0417-21525 eller maila oss på montessori@fyrkappan.se

Vill ni göra en köanmälan klicka på fliken

http://www.fyrkappan.se/koanmalan/

Öppet hus

Vi kommer att ha ett öppet hus på vår skola någon gång under februari/mars, exakt datum kommer senare.

För frågor skicka till: montessori@fyrkappan.se

 

 

 

 

Gren
Gren 2