"Det är utmanande men mycket givande att arbeta med Montessoripedoagogiken" - pedagog Fyrkappan

Entreprenöriellt lärande

Coachande samtal

Under läsåret 2016/2017 jobbar vi med entreprenöriellt lärande där vi får handledning av KR Education, ett konsultbolag från Malmö. Detta förhållningssätt är helt i linje med enligt Lgr-11 och innebär att vi utmanar barnen att arbeta med problemlösning, kritiskt tänkande, självständigt arbete och kreativitet. Eleverna ska få möjlighet att få kontakt med de arbetsplatser som finns i närmiljön. Vi lär oss att genomföra coachande samtal. Denna samtalsmodell är ett konstruktivt sätt att samtala och innebär en tydlig struktur i ett samtal.

Köanmälan

Intresserad av vår skola?

Om ni vill veta mer om oss och vår skola kontakta oss gärna på 0417-21525 eller maila oss på montessori@fyrkappan.se

Vill ni göra en köanmälan klicka på fliken

http://www.fyrkappan.se/koanmalan/

Besök oss gärna

Vi är väldigt stolta över vår lilla skola med det stora hjärtat!

Skulle ni vara intresserade av att besöka oss för att se hur verksamheten fungerar är ni välkomna att kontakta oss på 0417-21525 eller på montessori@fyrkappan.se

Välkomna att boka ett besök!

 

 

 

 

Gren
Gren 2