Alster från bildlektion på Fyrkappan HT20

Här är några exempel på lyckodjur och parafraser som skapats under de senaste veckorna.

Gren
Gren 2