Pixel Filmfestival

Det planerades, redigerades, fixades ljud, filmades och skådespelares. Barnen lärde sig att det ligger mycket arbete runt varje liten del i en film. Kul hade de, tack för hjälpen

Glada Fyrkappan representanter på Pixel Filmfestival i Ystad
Gren
Gren 2